Informacje

WITRYNA NALEŻY DO FIRMY SPRZEDAMSPOLKE.BIZ.PL

DANE KONTAKTOWE:

Adres: ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków
E-mail: zapytanie@sprzedamspolke.biz.pl
Telefon: +12 376 49 67
Fax: +12 376 49 67
Zakładanie firm – rola CEiDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej to spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, który jest prowadzony w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Ewidencja CEiDG umożliwia bezpłatny dostęp do informacji o określonych przedsiębiorcach oraz podmiotach.

Zadania CEiDG:

- prowadzenie ewidencji przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi
- dostarczenie informacji o podmiotach gospodarczych w zakresie wskazanym w ustawie
- umożliwienie korzystania z danych, które są bezpłatnie udostępniane
- możliwość ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG i identyfikacja tych zmian z podmiotem, które je wprowadził.


Wpisowi do CEiDG podlegają osoby fizyczne, prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jednoosobowo lub jako wspólnicy spółek cywilnych.   

Umowa z e-biurem

Jeśli zakładasz działalność gospodarczą i jesteś zdecydowany na skorzystanie z usług wirtualnego biura, musisz wiedzieć, jakie są elementy umowy oraz co trzeba ze sobą mieć. Podpisując umowę jako właściciel firmy wystarczy, że będziesz mieć przy sobie dowód. Jeśli natomiast podpisywać będzie ją za Ciebie pełnomocnik, powinien posiadać pełnomocnictwo w pisemnej formie. Nie musi ono mieć charakteru aktu notarialnego.
  


Elementy umowy pomiędzy wirtualnym biurem a osobą fizyczną są następujące: 
- dogodna data zawarcia 
- data wejścia w życie umowy 
- dane z dowodu osobistego 
- osobisty numer NIP 
- adres zamieszkania usługobiorcy 
- częstotliwość regulowania opłat za wynajem 
- dane firmy korzystającej z usług wirtualnego biura

Przed podpisaniem umowy z wirtualnym biurem należy sprawdzić czy usługodawca jest rzetelny. Warto sprawdzić przede wszystkim: 
- lokalizację oraz standard budynku i biura, 
- czas wypowiedzenia umowy, 
- doświadczenie oraz profesjonalizm personelu, 
- opinię innych klientów.

Wiedza, którą zdobędziemy na temat wybranego wirtualnego biura pozwoli uchronić nas od nieporozumień oraz rozczarowań wynikających z jakości świadczonych usług. Uzyskane informacje mogą znacząco pomóc podjąć decyzję.

Umowa z e-biurem!

Z dnia na dzień rośnie liczba przedsiębiorców, którzy decydują się na nawiązanie współpracy z wirtualnym biurem. Dlaczego? Rozwiązanie to pozwala zmniejszyć koszty prowadzonej działalności, a dodatkowo pakiety usług umożliwiają bezpieczny rozwój przedsiębiorstwa oraz podniesienie jakości oferowanych usług.

Umowa Wirtualnego Biura może być zawarta na dwa sposoby:
- zawarcie umowy najmu lokalu,
- zawarcie umowy o świadczenie usług administracji biura.
Powyższe formy zawarcia umowy powinny zostać zaakceptowane przez Urzędy Skarbowe.

1. Umowa najmu lokalu
Przedmiotem jest rzeczywisty wynajem części nieruchomości, w której siedzibę ma podmiot prowadzący wirtualne biuro.
2. Umowa o świadczenie usług obsługi sekretarskiej.


Ten rodzaj umowy jest odpowiedni dla osób, które korzystają z wirtualnego biura jako dodatkowego adresu korespondencyjnego. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług obsługi korespondencji pocztowej, połączeń telefonicznych, faksu itp.